Sabtu, 10 Maret 2012

Ukara Lan Pangudhalipun.
Ingkang dipun wastani ukara inggih punika rerangkèning tembung sawatawis ingkang saged mujudaken / nglahiraken gagasanipun tiyang.
 A. Péranganipun ukara:Ukara kedadosan saking pérangan ingkang baken, jejer lan wasésa.Supados ukara kala wau saged sampurna tegesipun, asring ukara punika dipun wéwahi.
katrangan.
Warni warnining katrangan :a. Katrangan lésan kang nandang (pelengkap penderita).b. Katrangan lésan kang pinarih (pelengkap penyerta).c. Katrangan lésan kang tumindak (pelengkap pelaku).d. Katrangan mangsa: wis, lagi, arep, kapan, dhèk wingi.e. Katrangan panggènan: ing kono, ngomah, ing pasar.f. Katrangan kaanan (kawontenan): kanggé nerangaken wasésanipun – banget, cetha, kepénak.


Tulada Ngudhal Ukara Miturut Kalinggihanipun (Kalungguhané).

a. Kucing iku | mangan | tikus | 1 2 3
1. jejer, 2. wasésa, 3. lésan kang nandang
b.
Simbok | nukokaké | layangan | adiku |
1 2 3 41. jejer, 2. wasésa, 3. lésan kang nandang,
4. lésan kang tumindak

c. Aku | diwènèhi | dhuwit | mbakyu |
1 2 3 41. jejer, 2. wasésa, 3. lésan kang nandang,
4. lésan kang tumindak

d. Suk embèn | bapak | arep | mundhutaké | klambi | aku |
1 2 3 4 5 6
menyang Sala |
7
1. katrangan mangsa, 2. jejer, 3. katrangan mangsa,
4. wasésa, 5. lésan kang nandang, 6. lésan kang pinurih,
7. katrangan panggonan

e. Gunung iku | dhuwur | banget |
1 2 3
1. jejer, 2. wasésa, 3. katrangan kahanan
f. Si Ali | mangané | ademenakaké |
1 2 3
1. jejer, 2. wasésa, 3. ktrangan wasésa

g. Omahé | bapak | arep | didol | suk embèn |
1 2 3 4 5
1. jejer, 2. katrangan jejer, 3. katrangan mangsa, 4. wasésa,
5. katrangan mangsa.
h. Sayak | abang kaé | reged | banget |
1 2 3 4
1. sayak, 2. katrangan jejer, 3. wasésa,
4. katrangan kahanan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar